ซิสเตอร์มาลินี กอหะสุวรรณ
Sister Malinee Kohasuwan, OSU

Impressive passages from the Bible

God is love. Love is the source of all charity. (1 Corinthians 13:1-13)
Impressive message from the teachings of Saint Angela
In his eternal plan, the Father chose us in his Son to share through the Holy Spirit in his divine life of love. We are called to grow continually in this love until we become fully mature with the fullness of Christ himself. (Constitutions #46)
Read More

ซิสเตอร์พรประภา เที่ยงงามดี
Sister Pornprapha Tiengnamdee, OSU

Impressive passages from the Bible

For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty (1 Corinthians 1:26-27)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Regard yourselves as ministers and servants, reflecting that you have more need to serve them than they have to be served by you. (First Counsel)
Read More

Sister Bunsom Narumitchitskul, OSU
Sister Bunsom Narumitchitskul, OSU

Impressive passages from the Bible

whosoever drunkest of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life (John 4:14)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Let your principal recourse be to gather at the feet of Jesus Christ, and there, all of you with all your daughters, to offer most fervent prayers (Last Legacy no. 3-4)
Read More

ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ
Sister Phuangpet Huatsiri, OSU

Impressive passages from the Bible

Ask and ye shall receive, that your joy may be full (John 16:24)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Leave it to God; he will do marvelous things in his own time, and when it pleases him. (Eighth Counsel no. 9)

Sister Ratchane Deesutjit
Sister Ratchanee Disudchit, OSU

Impressive passages from the Bible

He must increase, but I must decrease. (John 3:30)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

And always let your principal recourse be to gather at the feet of Jesus Christ. (Last Legacy no.3)
Read More

Sister Wantana Satissarat, OSU
Sister Wantana Satissarat, OSU

Impressive passages from the Bible

let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil. (Matthew 5.37)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Act, move, believe, strive, hope, cry out to him with al your heart. (Prologue no.17)
Read More

ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์
Sister Chintana Chatrasubhang, OSU

Impressive passages from the Bible

But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. (Isaiah 43:1)
For with God nothing shall be impossible (Luk 1:37)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Your find no other recourse than to take refuge at the feet of Jesus Christ. (Seventh Counsel no.27)

ซิสเตอร์จุรี กีระกิตติวาทย์
Sister Churi Kirakittivad, OSU

Impressive passages from the Bible

I am the way, the truth, and the life (John 14:6)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Glory to God alone

ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา
Sister Wimol Suthapreeda ,OSU

Impressive passages from the Bible

Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master. (John 20:16)

Impressive message from the teachings of Saint Angela
I shall always be in your midst, helping your prayers. (Last Counsel no. 20)
Read More

ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์
Sister Kanya Kuwinphan ,OSU

Impressive passages from the Bible


Impressive message from the teachings of Saint Angela

And if, according to times and circumstances, the need arises to make new rules or do something differently, do it prudently and with good advice. (Last Legacy no.2)
Read More

ซิสเตอร์อรศรี มนตรี
Sister Orasri Montri, OSU

Impressive passages from the Bible

I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. (John 10:10)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

And always let your principal recourse be to gather at the feet of Jesus Christ. (Last Legacy no.3)

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี
Sister Somchitr Krongboonsri, OSU

Impressive passages from the Bible

My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me: And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. (John 10, 27:30)
Impressive message from the teachings of Saint Angela
And so, let each one strive to strip herself of everything,. But in God alone and in his gentle and ineffable Providence alone.

ซิสเตอร์ประไพ กิจทวี
Sister Praphai Kittavee, OSU

Impressive passages from the Bible

Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine (Isaiah 43:1

Impressive message from the teachings of Saint Angela

And in God he has all his wealth; and apart from God sees himself to be completely poor, and a total nothing, and with God to have everything. (On poverty Chap. X no.6)

ซิสเตอร์สุจิตรา สุวาวัลย์
Sister Suchitra Suwawun, OSU

Impressive passages from the Bible

And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. (2 Corinthians 12:7-9)
Impressive message from the teachings of Saint Angela
And above all, be on your guard not to want to get anything done by force, because God has given free will to everyone, and wants to force no one, but only proposes, invites and counsels. (Third Legacy)

ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา
Sister Ruangkanjana Chinnapha, OSU

Impressive passages from the Bible

ในความรักไม่มีความกลัว (1ยอห์น 4 18) ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา พระเจ้าไม่ประสงค์จะบังคับใครเลย เพียงแต่ เสนอ เชิญชวน และแนะนำเท่านั้น (พินัยกรรม 3 10-11)

ซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล
Sister Ladaporn Pichitpasutadol, OSU

Impressive passages from the Bible

his mother kept all these sayings in her heart (Luke 2:51) Owe no man anything, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.(Rom.13:8)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Therefore, my most loving mothers, if you love these dear daughters of ours with a burning and passionate charity, it will be impossible for you not to have them all depicted individually in your memory and in your heart. (Second Legacy no. 10-11)

ซิสเตอร์มลิวัลย์ จำรัสธรางกูล
Sister Maliwan Chamrastarangoon, OSU

Impressive passages from the Bible

Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful. (Luke 6:36)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Similarly laughing (Fifth Counsel no 10) And let all their behavior, their actions and their words be with charity; and let hem bear everything with patience, for with these two virtues especially, one crushes the head of the devil. (Fifth Counsel no. 18)

ซิสเตอร์เพ็ญประภา วงศ์สาย
Sister Penprapha Wongsai, OSU

Impressive passages from the Bible

Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine (Isaiah 43:1)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Be gentle and compassionate towards your dear daughters. Second Precept.

สเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร
Sister Pensri Horae, OSU

Impressive passages from the Bible

“I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me” (Philippians 4:13)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

“Have hope and firm faith in God for he will help you in everything” (Counsels addressed Prologue no. 15)

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ
Sister Sirilak Suwapap, OSU

Impressive passages from the Bible

Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abided alone: but if it die, it bringeth forth much fruit. (John 12:24)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Act, move, believe, strive, hope, cry out to him with all your heart. (Counsels addressed Prologue no. 17)

ซิสเตอร์นฤมล เจริญกุล
Sister Narumon Charoenkul ,OSU

Impressive passages from the Bible

Live is patient, love is kind (1 Corinthians 13:4)
Impressive message from the teachings of Saint Angela

"Act, bestir yourselves, have hope and confidence, make efforts, cry to Him with all your hearts. You will certainly see wonders if you direct everything to the praise of His Divine Majesty and the greater good of souls."
Read More

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล
Sister Prapatsorn Srivorakul, OSU

Impressive passages from the Bible

The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, 19 To preach the acceptable year of the Lord (Luke 4:18-19)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

For it not enough to begin if one does not also persevere. (St. Angela Merici)

Sister Thipkanok Prasopchokchai
Sister Thipkanok Prasopchokchai,OSU

Impressive passages from the Bible

In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. (2 Thessalonians 5:18)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Blessed are those who will take very good care of it. If you faithfully carry out these and other similar things, as the Holy Spirit suggests to you according to the time and circumstances, rejoice, go forward willingly. (Last Legacy no. 13,14)

ซิสเตอร์นงนุช เรือนคำ
Sister Nongnut Rueankham, OSU

Impressive passages from the Bible

Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. (Mark 14:38)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

…You will find no other recourse then to take refuge at the feet of Jesus Christ. (Seventh Counsel no. 27)

ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์
Sister Siphim Xavier, OSU

Impressive passages from the Bible

Nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God. (Rome 8: 39) Because you are precious to me and because I love you and give you honors. Do not be afraid – I am with you! …. (Isaiah 43: 4-5)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Direct everything to the praise and glory of God. (Counsels Prologue no. 18)

ซิสเตอร์แพรดี มณีรัตนวงศ์สิริ
Sister Praedee Maneeratanavongsiri, OSU

Impressive passages from the Bible

For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul? (Matthew 16:26)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

You will find no other recourse then to take refuge at the feet of Jesus Christ. (Seventh Counsel no. 27)

ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์
Sister Songsaeng Thinwan, OSU

Impressive passages from the Bible

And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. (Colossians 3:17)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Be to all a good odour of virtue (Counsel 5:14)

Sister Jantana Wongsankakorn
Sister Jantana Wongsankakorn, OSU

Impressive passages from the Bible

He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly[a] with your God. (Micah 6:8)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

For I tell you, living all together thus united in heart, you will be like a mighty fortress, or a tower impregnable (Last Counsel no.15)
Read More

ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์
Sister Pilaiwan Kitsawat, OSU

Impressive passages from the Bible

And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God (Luke 1:46)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Let them have Jesus Christ for their only treasure. (Fifth Counsel no. 43)
Read More

ซิสเตอร์ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์
Sister Thaweelux Wannasrirat, OSU

Impressive passages from the Bible

the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. (1 Thess. 3:3)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

And do everything with patience and charity. (Fourth Legacy no. 6)

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว
Sister Suwanna Chaipornkaew, OSU

Impressive passages from the Bible

"Having loved his own who were in the world, he loved them to the end." from Holy Bible - New Revised Standard Version. Catholic Edition, Anglicized Text." (John 13:1)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

"How much, therefore, must you pray God to enlighten you, and direct you, and teach you what you have to do for love of him in this task."

ซิสเตอร์พวงผกา ประภาสสันต์
Sister Puangpaka Prapassan, OSU

Impressive passages from the Bible

Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you. (2 Corin13-11)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Leave it to God; he will do marvelous things in his own time, and when it pleases him. (Eighth Counsel no.9)

ซิสเตอร์สุพรรษา ทามาตร
Sister Supansa Tamart, OSU

Impressive passages from the Bible

Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord; 12 Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer (Rom 12:11-12)

Impressive message from the teachings of Saint Angela

Act, move, believe, strive, hope, cry out to him with all your heart, for without doubt you will see marvelous things. (Counsels addressed Prologue no. 17)
en_USEnglish