ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร

                        ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร  เป็นศิษยเก่าโรงเรียนวาสุเทวี  ข้อคิดของนักบุญอัญจลาที่ดิฉันประทับใจคือ “…เพราะฉะนั้น เธอจึงต้องมีความตั้งใจที่ดีงามและมั่นคงที่จะยอมมอบตนทั้งสิ้นไว้ตามน้ำพระทัยของพระองค์และจงยอมรับด้วยความเชื่อที่มั่นคงและมีชีวิตชีวา…” ประสบการณ์ในการยอมรับซึ่งกันและกันในแบบมนุษย์ที่มีความผิดบาปนั้นทำให้ดิฉันยังคงเป็นสมาชิกที่ยึดมั่นในจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา ฉันเคยรู้สึกท้อแท้และผิดหวังในการดำเนินชีวิตนักบวชคณะอุร์สุลินแต่สิ่งที่ทำให้กลับมาดำเนินชีวิตตามแบบนักบุญอัญจลาคือการให้ความหมายในชีวิตที่ดำรงอยู่ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ท้อแท้  ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประชากรของพระเป็นเจ้าได้รับผลกระทบ ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้รับใช้และติดตามพระเยซูเจ้า แนวทางที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานโศกเศร้านั้นคือการมองความทุกข์ว่าเป็นเรื่องชั่วคราว ไม่แน่นอน ดิฉันฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์ การมองว่ามีคนที่ทุกข์กว่าเราและมองในแง่บวกเห็นความชื่นชมในชีวิตก็จะช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์โศกเศร้าได้

thThai