นักบุญอุร์สุลา

ตามตำนานเล่าว่า เจ้าหญิงอุร์สุลาเป็นชาวอังกฤษ (Ursula แปลว่า “หมีน้อย”ในภาษาลาติน) ได้ขออนุญาตพระบิดาของเธอเดินทางออกเรือพร้อมคู่หมั้นของเธอ พร้อมด้วยสหายหญิงอีก 11,000 ซึ่งตามหลักฐานที่วัดแห่งโคโลญ อาจเป็นไปได้ว่าสหายหญิงเหล่านั้นน่าจะมีเพียง 11 คนเท่านั้น เธอมุ่งหน้าสู่กรุงโรม โดยมีผู้ติดตามเธอ เธอได้ไปที่โรม และทูลเชิญให้พระสันตะปาปาร่วมเดินทางกับเธอ เธอได้เดินทางไปถึงโคโลญ และสหายหญิงของเธอถูกประหารโดยชาวฮั่น ในการสังหารหมู่อันยิ่งใหญ่ โดยผู้นำชาวฮั่น Ursula ถึงแก่ความตายด้วยลูกศรจากธนู วันฉลองของท่าน คือ วันที่ 21 ตุลาคม ท่านเป็นนักบุญที่เป็นพรหมจารีและมรณสักขี

หมายเหตุ เนื่องจากการที่ขาดข้อมูลเอกสารอ้างอึงที่แน่ชัดเกี่ยวกับนักบุญอุร์สุลาและเพื่อนมรณสักขีซึ่งถูกประหารที่โคโลญ วันฉลองระลึกถึงนักบุญองค์นี้ได้ถูกตัดออกจากสารบบ หรือทำเนียบนักบุญ ซึ่งได้รับการปรับปรุงในปี 1969

thThai