ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร
อธิการิณีเจ้าคณะภาค

บ้านศูนย์กลางคณะอุร์สุลินภาคประเทศไทย

  • คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย
  • 534 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทร : 0-2254-9724-6, 0-2252-6316
  • Email: osuthailand1924@gmail.com
  • Facebook : Ursulines Thailand
thThai