อุร์สุลิน เชียงคำ

(วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เชียงคำ)

  • เลขที่ 235 หมู่ 13 บ้านทุ่งบานเย็น ตำบลหยั่วน อำเภอเซียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
  • โทร. 054-451498 และ 087-5752726
บ้านพักซิสเตอร์ที่เชียงคำ
อุร์สุลินที่เชียงคำ
thThai