ความหมายของตราลัญจกรของคณะฯ

ความหมายของตราลัญจกรของคณะฯ
มงกุฎ หมายถึง รางวัลสวรรค์อันงดงามที่ นักบุญอัญจลาได้รับ
คติพจน์ “Soli Deo Gloria” ( ภาษาลาติน) แปลว่า “สิริโรจนาแด่พระเจ้าแต่ผู้เดียว”

ด้านซ้าย ส่วนนี้ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายแสดงถึง นักบุญอัญจลา และจุดประสงค์ของคณะ
ดอกลิลลี่สีทองบนพื้นสีน้ำเงิน หมายถึง ชีวิตจิตของอัญจลาและสมาชิกคณะที่จะต้องเป็นเหมือนพระนางพรหมจารีมารีอาในความเป็น “แม่วิญญาณ” ให้ผู้คนทั้งหลาย
ส่วนล่างถัดมาซึ่งเป็นสีฟ้าสดใส มีรูปกางเขนและตะปู 3 ตัว หมายถึง พระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า
อักษรไขว้ตรงกลาง คือ ชื่อของพระเยซูเจ้าและแม่พระ นักบุญอัญจลา ได้รับพละกำลังเสมอจาก “กางเขน”
รัศมีสีทอง ล้อมรอบรูป เป็นสัญลักษณ์ของการกลับฟื้นคืนชีพ ชัยชนะของพระคริสต์เหนือความตาย เปรียบประดุจแสงสว่างส่องนำวิถีแห่งมวลมนุษยโลกไปสู่ชีวิตอมตะนิรันดร์ … แสงสว่างซึ่งได้เคยส่องทางนำวิถีให้นักบุญอัญจลามาแล้ว

ด้านขวา ส่วนนี้ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายแสดงถึง นักบุญอัญจลา และสมาชิกอุร์สุลินทั้งหมด
พื้นสีทองผ่องสกาวด้านบน คือ เครื่องหมายของความรัก และความเมตตาอารี
นกสีขาวกางปีก เปรียบเสมือนองค์พระจิตเจ้าผู้ทรงปกปักรักษา นักบุญอุร์สุลา
ต้นลอเรลสีเขียวบนพื้นสีเงิน คือ ชัยชนะเหนือความตาย ต้นไม้ใหญ่หยั่งรากลึกอยู่บนภูเขาเปรียบได้กับคณะอุร์สุลิน มีรากแก้วฝังลึกอยู่ในพระศาสนจักร

thThai