ข้อเขียน นักบุญอัญจลา เมริชี

  •  พระวินัย
  • คำแนะนำ
  • พินัยกรรมต้นฉบับภาษาอิตาเลียนที่ค้นพบก่อนฉบับใด
  • แปลโดย คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
  • ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

เชลาพระคริสต์ เดินบนน้ำ

thThai