อุร์สุลิน ปิยมาตย์

  • เลขที่ 20 หมู่ 12 ถนนพะเยา-วังเหนือ
    ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  • โทร. 054-889-128 และ โทร. 054-889-135
บ้านพักซิสเตอร์ที่ปิยมาตย์
อุร์สุลินที่ปิยมาตย์
thThai