ภารกิจของอุร์สุลิน ที่พระศาสนจักรฝากไว้ให้ใส่ใจเป็นพิเศษ คือ การอบรมศึกษาหรือ ประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร ซึ่งกระทำในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

  • งานสอนคำสอน
  • การศึกษาในระบบ โรงเรียนคาทอลิก
  • การส่งเสริมความยุติธรรมและสันติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และการปลุกจิตสำนึกเรื่องความเคารพต่อสิ่งสร้างทั้งมวล
  • การอบรมพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ
  • งานอภิบาลในเขตวัด
thThai