ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตรจิตสกุล

            เพราะเหตุที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพฯ และฝันใฝ่ที่จะมาเที่ยวกรุงเทพ ฯ สักครั้งแล้วก็สมใจปรารถนา เมื่อเพื่อนรุ่นพี่มาชวนไปทำงานที่โรงเรียนวาสุเทวี เมื่อเดินเข้าไปที่ประตูรั้วของโรงเรียนสิ่งแรกที่เห็นคือ รูปปั้นของนักบุญอัญจลากับเด็กหญิง รู้สึกถูกดึงดูดใจ และเมื่อได้พบกับคณะมาแมร์และมาเซอร์ในเครื่องแบบนักบวชอุร์สุลินรู้สึกทึ่งและชอบมาก เพราะในชีวิตไม่เคยเห็นชุดแบบนี้มาก่อน ต่อมาเมื่อได้นั่งฟังสวดทำวัตรค่ำและการขับร้องเพลงซาลเวเรจีนาเป็นภาษาลาตินของคณะเสียงของมาแมร์ไพเราะมากจับใจผู้ฟัง  ได้เห็นการอุทิศตนในการอบรมสั่งสอนนักเรียน การดำรงชีวิตกลุ่มอย่างมีความสุข รู้สึกประทับใจอยากเป็นนักบวชนคณะอุร์สุลิน และได้สมัครเข้าคณะ

            ข้อความของนักบุญอัญจลาที่ประทับใจ “ท่านจะไม่พบที่พึ่งใด นอกจากแทบพระยุคลบาทของพระเยซูคริสตเจ้า”

            ประสบการณ์ที่ยังเป็นสมาชิกอุร์สุลินที่ยึดมั่นในจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลาเพราะได้พื้นฐานจากการอบรมชีวิตนักบวชในด้านการรำพึงภาวนาส่วนตัว และการภาวนาร่วมกับกลุ่ม เช่น การวดทำวัตร ร่วมบูชามิสซาอย่างสม่ำเสมอ และซื่อสัตย์ต่อชีวิตภาวนา สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งช่วยให้มีพลังกายพลังจิตที่เข้มแข็งในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการ และปฏิบัติตามข้อปฏิญาณ 3 ประการด้วยความชื่นชมยินดี มีชีวิตกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันทำงานกับพี่น้องสมาชิกในบ้านอย่างมีความสุข

            ในชีวิตนักบวชทำหน้าที่การงานรับใช้สมาชิกในบ้านในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ในด้านโภชนาการ สอนคำสอน ฯลฯ ภารกิจที่ได้รับทำนี้แม้จะเหน็ดเหนื่อย มีความกังวลใจมากบ้าง น้อยบ้าง ก็ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ใจ หรือหมดหวังในการดำเนินชีวิต ตรงกันข้าม รู้สึกสนุกและมีความสุขกับการที่ได้ทำหน้าที่นี้ เพราะมีองค์พระคริสตเจ้าเสริมพละกำลังในชีวิตภาวนา ในพระวาจาและศีลมหาสนิทที่ได้รับทุกวัน

            เนื่องจากอยู่ในวัยของผู้สูงอายุตอนปลาย มีเวลาที่จะสวดภาวนาให้กับทุกคนทั่วโลกที่ประสบกับความทุกข์ยากลำบากในด้านต่างๆ อันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด 19 ต้องตกงานไม่มีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว ได้ช่วยปลอบประโลมใจให้ข้อคิดและให้กำลังใจกับบางคนที่ตกอยู่ในสภาพนี้พร้อมกับให้ปัจจัยช่วยเหลือตามกำลังความสามารถที่ให้ได้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เบาบางลง

thThai