สาส์นสมัชชา คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

ทุกๆ หกปี ตัวแทนของคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันจากภาคต่างๆ จะไปรวมตัวกันที่บ้านศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อประชุมสมัชชาคณะร่วมกัน

โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดสินใจและวางแนวทางของคณะสำหรับอีกหกปีข้างหน้า หลังจากการประชุมก็จะมีสาส์นสมัชชา เป็นแนวทางสำหรับอุร์สุลินแต่ละภาคนำไปสู่การดำเนินชีวิต ซึ่งคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ภาคประเทศไทย ได้นำมาวางแนวทางเป็นหัวข้อรณรงค์ประจำปีสำหรับซิสเตอร์และรวมถึงทุกคนที่มาส่วนเกี่ยวข้องกับพันธกิจการศึกษาอบรมทั้งในระบบโรงเรียนและงานศึกษาอบรมนอกระบบด้วย

โดยเริ่มต้นจากสาส์นสมัชชาปี 2001 เรื่อยมาจนถึงสมัชชาของคณะครั้งสุดท้ายในปี 2019 ซึ่งที่ประชุมได้ประกาศ“เส้นทางของเรา” (Road Map)เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันของอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันทั่วโลก

thThai