ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต

ข้าพเจ้าได้รู้จักคณะอุร์สุลินในช่วงเวลาที่เป็นนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้สัมผัสกับคณะซิสเตอร์อุร์สุลินหลายคน ซึ่งเอาจริงเอาจังสุภาพเรียบง่าย เอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ข้อความหรือข้อคิดของนักบุญอัญจลาที่ข้าพเจ้าประทับใจคือ ใจกว้าง มีที่ให้ทุกคนในใจ ประสบการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้ายังคงเป็นสมาชิกที่ยึดมั่นในจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลาคณะอุร์สุลินมาถึงทุกวันนี้คือความรัก(ลูกศิษย์)แบบเรียบง่ายใส่ใจทุกคน

ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกท้อแท้หมดหวังในการดำเนินชีวิตนักบวชคณะอุร์สุลินเลย ในสถานการณ์ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในฐานะที่ติดตามพระเยซูเจ้า ยิ่งทำให้พบพระองค์มากขึ้น หลากหลายรูปแบบ ทำให้รักพระเยซูผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ และได้ติดตามพระองค์กับพี่น้อง ให้เชื่อไว้ใจและรัก

thThai