ประวัติคณะ

ประวัติคณะ

Sister
adursumin

ซิสเตอร์ รัชนี ดีสุดจิต

ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต ข้าพเจ้าได้รู้จักคณะอุร์สุลินในช่วงเวลาที่เป็นนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้สัมผัสกับคณะซิสเตอร์อุร์สุลินหลายคน ซึ่งเอาจริงเอาจังสุภาพเรียบง่าย

รายละเอียด »

Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vision

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Values