Sister Jantana Wongsankakorn

ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร                         ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร  เป็นศิษยเก่าโรงเรียนวาสุเทวี  ข้อคิดของนักบุญอัญจลาที่ดิฉันประทับใจคือ “…เพราะฉะนั้น เธอจึงต้องมีความตั้งใจที่ดีงามและมั่นคงที่จะยอมมอบตนทั้งสิ้นไว้ตามน้ำพระทัยของพระองค์และจงยอมรับด้วยความเชื่อที่มั่นคงและมีชีวิตชีวา…” ประสบการณ์ในการยอมรับซึ่งกันและกันในแบบมนุษย์ที่มีความผิดบาปนั้นทำให้ดิฉันยังคงเป็นสมาชิกที่ยึดมั่นในจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา ฉันเคยรู้สึกท้อแท้และผิดหวังในการดำเนินชีวิตนักบวชคณะอุร์สุลินแต่สิ่งที่ทำให้กลับมาดำเนินชีวิตตามแบบนักบุญอัญจลาคือการให้ความหมายในชีวิตที่ดำรงอยู่ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ท้อแท้  ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประชากรของพระเป็นเจ้าได้รับผลกระทบ ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้รับใช้และติดตามพระเยซูเจ้า แนวทางที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานโศกเศร้านั้นคือการมองความทุกข์ว่าเป็นเรื่องชั่วคราว ไม่แน่นอน ดิฉันฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์ การมองว่ามีคนที่ทุกข์กว่าเราและมองในแง่บวกเห็นความชื่นชมในชีวิตก็จะช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์โศกเศร้าได้ กระแสเรียก / Come & See

Sister Bunsom Narumitchitskul, OSU

ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตรจิตสกุล             เพราะเหตุที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพฯ และฝันใฝ่ที่จะมาเที่ยวกรุงเทพ ฯ สักครั้งแล้วก็สมใจปรารถนา เมื่อเพื่อนรุ่นพี่มาชวนไปทำงานที่โรงเรียนวาสุเทวี เมื่อเดินเข้าไปที่ประตูรั้วของโรงเรียนสิ่งแรกที่เห็นคือ รูปปั้นของนักบุญอัญจลากับเด็กหญิง รู้สึกถูกดึงดูดใจ และเมื่อได้พบกับคณะมาแมร์และมาเซอร์ในเครื่องแบบนักบวชอุร์สุลินรู้สึกทึ่งและชอบมาก เพราะในชีวิตไม่เคยเห็นชุดแบบนี้มาก่อน ต่อมาเมื่อได้นั่งฟังสวดทำวัตรค่ำและการขับร้องเพลงซาลเวเรจีนาเป็นภาษาลาตินของคณะเสียงของมาแมร์ไพเราะมากจับใจผู้ฟัง  ได้เห็นการอุทิศตนในการอบรมสั่งสอนนักเรียน การดำรงชีวิตกลุ่มอย่างมีความสุข รู้สึกประทับใจอยากเป็นนักบวชนคณะอุร์สุลิน และได้สมัครเข้าคณะ             ข้อความของนักบุญอัญจลาที่ประทับใจ “ท่านจะไม่พบที่พึ่งใด นอกจากแทบพระยุคลบาทของพระเยซูคริสตเจ้า”             ประสบการณ์ที่ยังเป็นสมาชิกอุร์สุลินที่ยึดมั่นในจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลาเพราะได้พื้นฐานจากการอบรมชีวิตนักบวชในด้านการรำพึงภาวนาส่วนตัว และการภาวนาร่วมกับกลุ่ม เช่น การวดทำวัตร ร่วมบูชามิสซาอย่างสม่ำเสมอ และซื่อสัตย์ต่อชีวิตภาวนา สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งช่วยให้มีพลังกายพลังจิตที่เข้มแข็งในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการ และปฏิบัติตามข้อปฏิญาณ 3 ประการด้วยความชื่นชมยินดี มีชีวิตกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันทำงานกับพี่น้องสมาชิกในบ้านอย่างมีความสุข             ในชีวิตนักบวชทำหน้าที่การงานรับใช้สมาชิกในบ้านในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ในด้านโภชนาการ สอนคำสอน ฯลฯ ภารกิจที่ได้รับทำนี้แม้จะเหน็ดเหนื่อย มีความกังวลใจมากบ้าง น้อยบ้าง ก็ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ใจ หรือหมดหวังในการดำเนินชีวิต ตรงกันข้าม รู้สึกสนุกและมีความสุขกับการที่ได้ทำหน้าที่นี้ เพราะมีองค์พระคริสตเจ้าเสริมพละกำลังในชีวิตภาวนา ในพระวาจาและศีลมหาสนิทที่ได้รับทุกวัน             เนื่องจากอยู่ในวัยของผู้สูงอายุตอนปลาย มีเวลาที่จะสวดภาวนาให้กับทุกคนทั่วโลกที่ประสบกับความทุกข์ยากลำบากในด้านต่างๆ […]

Sister Wantana Satissarat, OSU

ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต กระแสเรียกของซิสเตอร์วันทนา เกิดจากการได้พบเห็น เจอะเจอ พูดคุยกับบรรดามิชชันนารี ดิฉันเกิดมาในครอบครัวคาทอลิค ความศรัทธา ความรักในพระเจ้าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ การได้เล่าเรียนในโรงเรียนคาทอลิค แบบอย่างที่ได้รับจากนักบวชชาย-หญิง ดึงดูให้ดิฉันอยากเสียสละและอุทิศถวายตัวแต่พระเจ้าเช่นกัน ความเรียบง่ายของชีวิตกลุ่ม ความเป็นหนึ่งเดียวกันในสายสัมพันธ์แห่งความรักพี่น้อง ความสง่างามในทุกอิริยาบถของชีวิต             สิ่งแรกที่ได้พบเห็นเมื่อมาถึงโรงเรียนคือ บนวัดน้อยของโรงเรียนจะพบคณะซิสเตอร์เดินเข้าวัดอย่างสง่างาม สำรวม เป็นภาพที่ติดตา  ตรึงใจของฉันเสมอตั้งแต่เป็นเด็ก ทำให้ฉันคิดว่าทำไมบรรดามิชชันนารีเหล่านี้จึงเสียสละ และยินดีมารับใช้เราคนไทยให้ได้รู้จักพระเป็นเจ้า             เมื่อเป็นนักเรียนก็ได้ถูกปลูกฝังบ่มเพาะจิตตารมณ์การเป็นผู้รับใช้การช่วยเหลือผู้อื่น  จากตัวอย่างของบรรดามิชชันนารีทำให้ฉันเริ่มคิดถึงอนาคตของตนเองว่า อยากทำอะไร หรือเป็นอะไร ฉันไม่กล้าที่จะตัดสินใจ เพราะมีความกลัวและไม่มั่นใจที่จะทำได้ กลัวความไม่สำเร็จ เนื่องจากเป็นคนสติปัญญาน้อย เรียนไม่ค่อยได้ เมื่อจบ ม.6 สมัยก่อน เทียบเท่า ม.3 ปัจจุบัน ฉันจึงจากบ้านไปเป็นครูที่ภาคใต้ 1 ปี เพื่อค้นพบตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดฉันก็กลับมาอยู่ในโรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยที่ฉันคุ้นเคยและเติบโตมา             มิชชันนารีที่เคยสอนและรู้จักฉันดี ฉันเคยเป็นศิษย์และเคยทำงานร่วมกับท่านในโรงเรียนมาหลายปี มักจะทักทายด้วยการถามว่า กระแสเรียกของเธอเป็นอย่างไร ดิฉันไม่มีคำตอบได้แต่ยิ้มให้ เวลานั้นฉันก็อายุ 24 […]

ซิสเตอร์ รัชนี ดีสุดจิต

ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต ข้าพเจ้าได้รู้จักคณะอุร์สุลินในช่วงเวลาที่เป็นนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้สัมผัสกับคณะซิสเตอร์อุร์สุลินหลายคน ซึ่งเอาจริงเอาจังสุภาพเรียบง่าย เอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ข้อความหรือข้อคิดของนักบุญอัญจลาที่ข้าพเจ้าประทับใจคือ ใจกว้าง มีที่ให้ทุกคนในใจ ประสบการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้ายังคงเป็นสมาชิกที่ยึดมั่นในจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลาคณะอุร์สุลินมาถึงทุกวันนี้คือความรัก(ลูกศิษย์)แบบเรียบง่ายใส่ใจทุกคน ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกท้อแท้หมดหวังในการดำเนินชีวิตนักบวชคณะอุร์สุลินเลย ในสถานการณ์ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในฐานะที่ติดตามพระเยซูเจ้า ยิ่งทำให้พบพระองค์มากขึ้น หลากหลายรูปแบบ ทำให้รักพระเยซูผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ และได้ติดตามพระองค์กับพี่น้อง ให้เชื่อไว้ใจและรัก กระแสเรียก / Come & See

ซิสเตอร์ พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์

ประสบการณ์ชีวิตกระแสเรียกอุร์สุลิน ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์ ในการเข้าร่วมสัมมนาครูคำสอนครั้งหนึ่ง ได้พบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานานมาก  เพื่อนคนนี้เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนในเครืออุร์สุลินและได้แนะนำให้รู้จักซิสเตอร์คณะอุร์สุลินฯท่านหนึ่งที่ไปร่วมสัมมนาในครั้งนั้น  จึงมีโอกาสรู้จักคณะอุร์สุลินฯ เป็นครั้งแรก วันนั้นได้พูดคุยกับซิสเตอร์เพียงครู่หนึ่งในช่วงพักของการสัมมนาและได้รับการเชิญชวนให้สัมผัสชีวิตนักบวชคณะอุร์สุลินฯ ในกิจกรรมบวชแรมวารซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้…..  ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ได้อ่านหนังสือการทบทวนชีวิตจิตของนักบุญ Angela Merici “ยังคงอยู่ … ท่ามกลางเรา!” ……. จิตตารมณ์แห่งการภาวนา รับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น และไว้ใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าของนักบุญ Angela Merici !!! ประสบการณ์ในความรักและพระหรรษทานของพระเยซูเจ้าที่คอยโอบอุ้มค้ำชูเราไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และอบอุ่นของพระองค์เสมอ  ความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดในชีวิตคือการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระผู้ทรงรักเราอย่างสุดพรรณนา  การได้มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีและการรับใช้ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ “เพื่อพระเกียรติมงคลอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”  และโดยอาศัยศีลล้างบาป เราก็ได้รับทั้งพระหรรษทานและหน้าที่อันทรงเกียรตินี้      แนวทางในการช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ยากในสถานการณ์ปัจจุบัน ในฐานะเป็นผู้รับใช้และติดตามพระเยซูเจ้านั้น  พระวาจาและแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นแนวทางเดียวในการรักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณ   เพื่อช่วยผู้ประสบความทุกข์ยากให้สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดอย่างมีสันติและพบความสุขแท้จริงท่ามกลางความยากลำบากในโลกปัจจุบัน  กระแสเรียก / Come & See

ซิสเตอร์ กัญญา คุวินทร์พันธุ์

กระแสเรียก ซิสเตอร์ กัญญา คุวินทร์พันธุ์ 50 ปี แห่งพระพร ในความรู้สึกของดิฉันในขณะนี้ – รักและกตัญญูอย่างสุดซึ้งต่อพระผู้ทรงสร้างดิฉัน ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเรียกและเลือกดิฉันมาตั้งแต่ในครรภ์มารดา มาเป็นผู้รับใช้พระองค์อย่างใกล้ชิด ในชีวิตนักบวช ดิฉันถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันใหญ่หลวงซึ่งคนตัวเล็กๆ อย่างดิฉันไม่สมควรจะได้รับเลย ดิฉันรู้สึกขอบคุณพ่อแม่ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาส่งลูก ๆ เข้าโรงเรียนคาทอลิกที่ดีที่สุด ในเชียงใหม่ ดิฉันจึงได้มาอยู่ที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ที่นี้ได้เกิดกระแสเรียกคริสตชน ดิฉันเกิดในครอบครัวคนจีนแท้ จากประเทศจีน ถือศาสนาพุทธจีน ในพี่น้อง 6 คน ดิฉันและน้องชายคนที่ 3 ได้รับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิก ครอบครัวเราจึงมีคาทอลิก 2 คน คนจีนถือว่า ลูกหัวปี คือ ดิฉันเอง ควรจะอยู่กับพ่อแม่ ดูแลน้อง ๆ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครอบครัวและแล้ว ณ ที่นี้อีกเหมือนกัน (เรยีนาเชลี) พระองค์ทรงประทานกระแสเรียกนักบวชด้วยแรงบันดาลใจ จากการอบรมของคณะซิสเตอร์อุร์สุลิน และจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลาได้ซึมซับเข้าในกระแสเลือดโดยไม่รู้ตัว ดิฉันได้สมัครเข้าคณะอุร์สุลิน จนได้ปฏิญาณตนครั้งแรกและตลอดชีวิต ผ่านการฉลอง 25 ปี ซึ่งครั้งนั้นคิดว่าพอแล้ว แต่คนที่มางานวันนั้น […]

ซิสเตอร์นฤมล เจริญกุล

กระแสเรียก ซิสเตอร์นฤมล เจริญกุล ดิฉันเกิดที่หมู่บ้านแม่ปอนวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่ปอน ตอนดิฉันเด็ก ๆ บิดามารดาจะพาไปวัดทุกวัน มีคุณพ่อโยเซฟเซกีน๊อตเป็นพ่อเจ้าวัดและคุณพ่อ โบนา เป็นผู้ช่วย และทำให้อยากเป็นซิสเตอร์ตอนอยู่ชั้นประถมปีที่ 4 และมีความตั้งใจอยู่ตลอด ที่จะเป็นซิสเตอร์ พอจบชั้นประถมปีที่ 4 ไปเรียนต่อที่โรงเรียนเรยีนาเชลีชั้นประถมปีที่ 5 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เห็นชีวิตการอุทิศตนของซิสเตอร์คณะอุร์สุลินทำให้ได้ตัดสินใจจะเข้าคณะอุร์สุลิน แต่ต้องเรียนต่อมัธยมปลายก่อน จบมัธยมปลายแล้วไปเรียนต่อ CC. ครูคำสอนที่สามพราน 2 ปี ยิ่งทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าใช่แล้วมีกระแสเรียกแน่นอนเพราะ 2 ปีนี้ดิฉันได้กลับมาที่โรงเรียนวาสุเทวีทุก ๆ 2 อาทิตย์ ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์เป็นเจ้าคณะและดิฉันได้มีโอกาสร่วมชีวิตกับคณะซิสเตอร์ที่บ้านวาสุเทวี สำหรับการเรียนแต่ละวิชาไม่เครียดเลย บาดหลวง ซิสเตอร์ อาจารย์ที่มาสอนใจดีทุกท่าน ดิฉันมีโอกาสสวดทำวัตร ร่วมมิสซาทุกวันและได้มีโอกาสไปร่วมฉลองวัดตามที่ต่าง ๆ ทำให้สนใจบวช และชอบพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ว่า “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย” และบิดามารดาสนับสนุนไม่ขัดข้องอะไรที่ดิฉันเลือกชีวิตนักบวชในคณะอุร์สุลิน ขอบคุณพระเจ้าในทุก ๆ สิ่งที่พระองค์ทรงช่วยเหลือดิฉันตลอดมาและขอบคุณซิสเตอร์คณะอุร์สุลินที่คอยให้ความช่วยเหลือดิฉันตลอดเวลาที่ผ่านด้วยความรักและความเอาใจใส่ค่ะ กระแสเรียก / Come & See

ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา OSU.

กระแสเรียก ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา OSU. ผีมา… ผีมา!!! วงเด็ก ๆ ในเครือญาติชายหญิงวิ่งหนีกันหมด นิทานเรื่อวนี้เกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าอายุ 4 ปี เป็นเด็กอายุน้อยที่สุดในกลุ่มครอบครัวพุทธศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแต่ยืนคอยดูว่า “ผีอะไร” เมื่อเห็นชัดแล้วจึงเดินไปถามคุณแม่ว่าเป็นใคร ท่านตอบว่า “มาแมร์ เป็นแม่ชีฝรั่ง เป็นครูสอนที่โรงเรียนเรยีนา ใจดีและรักเด็ก ๆ มาก นี่ไง ใจดี รักเด็ก เป็นครู เป็นคำตอบที่ซึมซับฝังลึก ๆ ที่หัวใจเสียแล้วไม่เคยลืม เมื่อ 90 ปีก่อน การส่งลูกสาวไปเรียนนั้นไม่เป็นที่นิยมชมชอบกัน เรา 3 คนพี่น้องถูกส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทางโรงเรียนเขาก็มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะ นักเรียนที่เป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน 3 คน จะไม่คิดค่าเรียนคนที่ 3 เรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน พี่สาวเรียนอยู่มัธยมแล้ว ข้าพเจ้าเรียน ป.1 จนจะขึ้น ป.2 ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 มีทหารญี่ปุ่นอยู่เต็มเชียงใหม่อยู่ในวัดทั่วไปหมด ต่อมามีเครื่องบินของอเมริกามาทิ้งระเบิดถล่ม เสียงลูกระเบิดหล่นแหวกสายลมสู่บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ได้ยินแล้วเสียวหัวใจยิ่งนัก มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากมาย […]