โรงเรียนในระบบ

 

 
โรงเรียนมาแตร์ เดอี วิทยาลัย
534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-2526316
 

 

 

 

 
โรงเรียนปิยมาตย์
20 หมู่ 12 ถนนพะเยา-วังเหนือ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-889135

 

 

 

 

 


 

 
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
166 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-282395
 

 

 

 
โรงเรียนวาสุเทวี
200 ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-6747095