บ้านวาสุเทวี

 
บ้านวาสุเทวี
 

 

 

สมาชิกบ้านวาสุเทวี

 

 

ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร

ซิสเตอร์ นฤมล เจริญกุล ซิสเตอร์ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์

และ ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ เซเวียร์ (กำลังศึกษาต่อต่างประเทศ)

 

 

 

 

 

 

 

บ้านซิสเตอร์ วาสุเทวี

200 ซอยวัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0-2674-7095, 0-2211-1773

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

งานในความดูแลของวาสุเทวี

 

 

ศูนย์กลางเทวี

 

                     ศูนย์กลางเทวีเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชนวัดไผ่เงิน ที่ครอบครัวของเด็ก ๆ ส่วนใหญ่มีพ่อแม่เป็นคนทำงานหาเช้ากินค่ำ  ทำให้ไม่มีเวลาและทุนสำหรับดูแลบุตรหลานอย่างเหมาะสมต่อช่วงวัยของเด็ก 

          

 

                  ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินโดย ซิสเตอร์แมเดอลีนมาร์ส ชาวฝรั่งเศสจึงเปิดศูนย์กลางเทวีให้เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กในช่วงกลางวัน เพื่อพ่อแม่สามารถไปทำงาน ในระหว่างวันและมารับเด็กกลับในช่วงเย็นของแต่ละวัน    โดยศูนย์เก็บค่าใช้จ่ายเพียงวันละ 1.-  บาทเท่านั้น      ทั้งนี้ ศูนย์กลางเทวีได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากโรงเรียนวาสุเทวีทั้งในด้านการเงินและการจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาช่วยทำกิจกรรม  “พี่สอนน้อง”    อีกทั้งช่วยดูแลน้องในช่วงบ่าย วันละประมาณ 1 ชม      ในปี พ.ศ. 2548  ซ. จินตนา  ฉัตรสุภางค์ ได้อนุมัติการรื้อถอนอาคารบ้านไม้หลังเดิมที่ชำรุดและการสร้างอาคารหลังใหม่  ซึ่งเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2550     

 

                  ปัจจุบันประชาชนในบริเวณนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าในอดีต     อีกทั้งทางราชการได้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนวัดไผ่เงิน ศูนย์กลางเทวีจึงเริ่มการรับเด็กที่ต้องการเรียนต่อในชั้นอนุบาล 1 ที่โรงเรียนวาสุเทวี     โดยให้บริการด้านการเลี้ยงดูและอบรมเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2 ปีขึ้นไป   เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5   เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักทักษะการรักษาความสะอาด   รู้จักช่วยเหลือตนเองอย่างเหมาะสมตามวัย    เพื่อฝึกระเบียบวินัย   พูดจาไพเราะ   การเข้ากับเพื่อน    เพื่อเข้าเรียนในชั้นอนุบาลต่อไปเมื่ออายุถึงเกณฑ์

       

 

 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจติดต่อศูนย์กลางเทวี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

 

โรงเรียนวาสุเทวี ซอยจันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์ 02-674-7095