บ้านวาสุเทวี

 
บ้านวาสุเทวี
 

 

สมาชิกบ้านวาสุเทวี

 

ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต   ซิสเตอร์มลิวัลย์ จำรัสธรางกูล 

 

ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์   ซิสเตอร์นงนุช เรือนคำ

ซิสเตอร์แพรดี มณีรัตนวงศ์สิริ  

 

บ้านซิสเตอร์ วาสุเทวี

200 ซอยวัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0-2674-7095, 0-2211-1773

 

งานในความดูแลของวาสุเทวี

 

 

ศูนย์กลางเทวี

       ศูนย์กลางเป็นสถานที่ตอบสนองความต้องการของสังคมสลัม และชุมชนแออัด ที่ครอบครัวของเด็กๆส่วนใหญ่ในชุมชนมีพ่อแม่เป็นกรรมกร ทำให้ไม่มีเวลาและค่าดูแลบุตรหลานอย่างเหมาะสมต่อช่วงวัยของเด็ก ดังนั้นซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจึงเปิดศูนย์กลางเทวีให้เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กๆในช่วงกลางวัน และให้ผู้ปกครองมารับเด็กๆกลับในช่วงเย็นของแต่ละวัน โดยศูนย์จะเก็บค่าใช้จ่ายวันละ ยี่สิบบาท(ในกรณีที่ผู้ปกครองมีเงินพอที่จะจ่าย) ทั้งนี้ศูนย์ยังให้เด็กๆจากโรงเรียนวาสุเทวีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาช่วยกิจกรรม 
“พี่สอนน้อง” รวมทั้งดูแลน้องช่วงบ่าย วันละประมาณ 1 ชม. ด้วย

 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจติดต่อบ้านในความดูแลของวาสุเทวี
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงเรียนวาสุเทวี ซอยจันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-674-7095

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.