บ้านมาแตร์ เดอี

 
บ้านมาแตร์ เดอี
 

 

 

สมาชิกบ้านมาแดร์ เดอี

ซิสเตอร์เพ็ญศรี  ห่อเร  ซิสเตอร์รวงกาญจนา  ชินะผา 

ซิสเตอร์จุรี  กีรกิตติวาทย์  ซิสเตอร์ กัญญา  คุวินทร์พันธ์ 

ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตจิตสกุล   ซิสเตอร์สุจิตรา  สุวาวัลย์   

ซิสเตอร์สุวรรณา  ชัยพรแก้ว


งานในความดูแลของมาแตร์ เดอี

บ้านในความดูแลของมาแตร์ เดอี ประกอบไปด้วย สันติวนา บ้านเพชรสำราญ และบ้านเทพ

 

สันติวนา

 

       สันติวนา เป็นพื้นที่ของคณะอุร์สุลินที่ดำเนินการโดยพ่อวิชัย โภคทวี บาทหลวงคณะเยซูอิต โดยสถานที่แห่งนี้มีขึ้นสำหรับจัดกิจกรรมเข้าเงียบของประดานักบวชและพี่น้องทั่วไป รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ ความคิด ความรู้ และจิตวิญญาณ เฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญให้แขนงความรู้ต่างๆเป็นประจำด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรายละเอียดกิจกรรมที่จัดขึ้นที่สันติวนาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.santiwana.org/

 

 

 

 

 บ้านเพชรสำราญ, หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเข้าเงียบ ฝึกฝนฟื้นฟูจิตใจผ่านทางการภาวนาและไตร่ตรองฝ่ายจิต สถานที่แห่งนี้ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินได้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเข้าเงียบประจำปี ทั้งยังเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเข้าเงียบเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้เข้าพักและทำกิจกรรมด้วย

D:\PROJECT Ursuline'website\PIC S\Picture 1275.jpg DSCN4178
D:\PROJECT Ursuline'website\PIC S\Picture 1271.jpg

ติดต่อบ้านเพชรสำราญได้ที่

125 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1774, 08-6013-9646
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บ้านเทพ

       แรกเริ่มบ้านเทพก่อตั้งโดยคุณพ่อโบแนงค์ บาทหลวงคณะเยซูอิต ในปี ค.ศ. 1969 เพื่อใช้เป็นที่อบรมศีลธรรมและให้ความรู้ด้านการพิมพ์ดีดให้แก่เยาวชน ต่อมาเมื่อเด็กในชุมชนต้องการการดูแล ในยามที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน คุณพ่อร่วมกับซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจึงเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน โดยดูแลและให้ความรู้เด็กๆในช่วงกลางวัน พร้อมทั้งมีอาหารกลางวันให้แก่เด็กทุกคน

       ปัจจุบันคณะอุร์สุลินโดยความสนับสนุนของศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์ เดอียังคงสืบสานเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ด้วยจิตใจอันเปี่ยมด้วยมนุษยธรรมและความรัก ทั้งด้านการดูแลกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ อย่างไรก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามยุคสมัย และเน้นการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของเด็กๆมากขึ้น

 

สำหรับผู้ประสงค์จะสนับสนุนการทำงานของบ้านเทพแห่งนี้
ไม่ว่าจะด้วยกำลังกาย กำลังใจ หรือกำลังใดๆ ก็ตาม

กรุณาติดต่อไปยังศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ

46/104 หมู่ 1 ซอยสวนอ้อย ถนนริมทางรถไฟ
สายปากน้ำเก่า พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-311-5023