บ้านมาแตร์ เดอี

 
บ้านมาแตร์ เดอี
 

 

 

สมาชิกบ้านมาแดร์ เดอี

แถวนั่ง : ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย
ซิสเตอร์จุรี กีระกิตติวาทย์
 
แถวยืน : ซิสเตอร์สุจิตรา สุวาวัลย์ ซิสเตอร์พวงผกา ประภาสสันต์
ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา
 
 

    

  

 

 

บ้านซิสเตอร์ มาแตร์เดอีฯ

534 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 0-2254-9724-6, 0-2252-6316  

 


งานอบรมนอกระบบโรงเรียน ที่มีสมาชิกบ้านมาแตร์ เดอี ไปช่วยดูแล

ประกอบด้วย บ้านสันติวนา บ้านเพชรสำราญ และบ้านเทพ

 

บ้านสันติวนา

 

 

 

       บ้านฟื้นฟูจิตใจสำหรับทุกคนที่รักธรรมชาติ ดำเนินงานโดยคณะอุร์สุลินและเยสุอิต สำหรับผู้ที่แสวงหาการเจริญสติ-ภาวนา สัมผัสพลังของธรรมชาติ ใช้ชีวิตเรียบง่าย กินอยู่อย่างพอเพียง

 

 

บ้านสันติวนา

เลขที่ 53/2 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 หมู่ 5 ถนนสรงประภา

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

โทร. 02-928-5696, คุณพ่อวิชัย โภคทวี,SJ โทร. 081-924-0102

http://www.santiwana.org/

 

 

 บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       

       เป็นบ้านสำหรับการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มหรือจัดกิจกรรมค่าย หรือมาพักผ่อนแบบครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศชายทะเลหัวหิน 

 

 

 

 

 

ติดต่อบ้านเพชรสำราญได้ที่

125 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร.089-766-2779

 

บ้านเทพ

       แรกเริ่มบ้านเทพก่อตั้งโดยคุณพ่อโบแนงค์ บาทหลวงคณะเยสุอิต ในปี ค.ศ. 1969 เพื่อใช้เป็นที่อบรมศีลธรรมและให้ความรู้ด้านการพิมพ์ดีดแก่เยาวชน ต่อมาเมื่อเด็กในชุมชนต้องการการดูแล ในยามที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน คุณพ่อร่วมกับซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจึงเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน โดยดูแลและให้ความรู้เด็กๆในช่วงกลางวัน พร้อมทั้งมีอาหารกลางวันแก่เด็กทุกคน

       ปัจจุบันคณะอุร์สุลินโดยความสนับสนุนของสมาคมศิษย์เก่ามาแตร์ เดอีฯ ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ด้วยจิตใจอันเปี่ยมด้วยมนุษยธรรมและความรัก ทั้งด้านการดูแลกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของเด็กๆ

 

สำหรับผู้ประสงค์จะสนับสนุนการทำงานของบ้านเทพ
สามารถติดต่อศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ

46/104 หมู่ 1 ซอยสวนอ้อย ถนนริมทางรถไฟ
สายปากน้ำเก่า พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-311-5023

ซิสเตอร์พวงผกา โทร. 098-812-2597