บ้านมาแตร์ เดอี

 
บ้านมาแตร์ เดอี
 

 

 

สมาชิกบ้านมาแดร์ เดอี

ซิสเตอร์เพ็ญศรี  ห่อเร  ซิสเตอร์รวงกาญจนา  ชินะผา 

ซิสเตอร์จุรี  กีรกิตติวาทย์  ซิสเตอร์ กัญญา  คุวินทร์พันธ์ 

ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตจิตสกุล   ซิสเตอร์สุจิตรา  สุวาวัลย์   

ซิสเตอร์สุวรรณา  ชัยพรแก้ว

 

 

บ้านซิสเตอร์ มาแตร์เดอีฯ

 

534 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

โทร : 0-2254-9724-6, 0-2252-6316  

 


งานในความดูแลของมาแตร์ เดอี

บ้านในความดูแลของมาแตร์ เดอี ประกอบไปด้วย สันติวนา บ้านเพชรสำราญ และบ้านเทพ

 

สันติวนา

 

       สันติวนา เป็นพื้นที่ของคณะอุร์สุลินที่ดำเนินการโดยพ่อวิชัย โภคทวี บาทหลวงคณะเยซูอิต โดยสถานที่แห่งนี้มีขึ้นสำหรับจัดกิจกรรมเข้าเงียบของประดานักบวชและพี่น้องทั่วไป รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ ความคิด ความรู้ และจิตวิญญาณ เฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญให้แขนงความรู้ต่างๆเป็นประจำด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรายละเอียดกิจกรรมที่จัดขึ้นที่สันติวนาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.santiwana.org/

 

 

 

 

 บ้านเพชรสำราญ, หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเข้าเงียบ ฝึกฝนฟื้นฟูจิตใจผ่านทางการภาวนาและไตร่ตรองฝ่ายจิต สถานที่แห่งนี้ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินได้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเข้าเงียบประจำปี ทั้งยังเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเข้าเงียบเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้เข้าพักและทำกิจกรรมด้วย

D:\PROJECT Ursuline'website\PIC S\Picture 1275.jpg DSCN4178
D:\PROJECT Ursuline'website\PIC S\Picture 1271.jpg

ติดต่อบ้านเพชรสำราญได้ที่

125 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1774,  089-766-2779
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

บ้านเทพ

       แรกเริ่มบ้านเทพก่อตั้งโดยคุณพ่อโบแนงค์ บาทหลวงคณะเยซูอิต ในปี ค.ศ. 1969 เพื่อใช้เป็นที่อบรมศีลธรรมและให้ความรู้ด้านการพิมพ์ดีดให้แก่เยาวชน ต่อมาเมื่อเด็กในชุมชนต้องการการดูแล ในยามที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน คุณพ่อร่วมกับซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจึงเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน โดยดูแลและให้ความรู้เด็กๆในช่วงกลางวัน พร้อมทั้งมีอาหารกลางวันให้แก่เด็กทุกคน

       ปัจจุบันคณะอุร์สุลินโดยความสนับสนุนของศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์ เดอียังคงสืบสานเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ด้วยจิตใจอันเปี่ยมด้วยมนุษยธรรมและความรัก ทั้งด้านการดูแลกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ อย่างไรก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามยุคสมัย และเน้นการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของเด็กๆมากขึ้น

 

สำหรับผู้ประสงค์จะสนับสนุนการทำงานของบ้านเทพแห่งนี้
ไม่ว่าจะด้วยกำลังกาย กำลังใจ หรือกำลังใดๆ ก็ตาม

กรุณาติดต่อไปยังศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ

46/104 หมู่ 1 ซอยสวนอ้อย ถนนริมทางรถไฟ
สายปากน้ำเก่า พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-311-5023