บ้านฟื้นฟูจิตใจของคณะอุร์สุลิน

 
บ้านฟื้นฟูจิตใจของคณะอุร์สุลิน
 


ในปัจจุบัน คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย มีสถานที่สำหรับเข้าเงียบ 3 แห่ง สำหรับใช้เข้าเงียบประจำปีของซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ทั้งยังเปิดให้บริการแก่ให้ผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าเงียบ ทั้งที่เป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลด้วย ดังนี้

บ้านดอยเรยีนา, ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบ้านดอยเรยีนาได้ที่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่
เลขที่ 166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์, โทรสาร 053-281838

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

สันติวนา, เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ http://www.santiwana.org/

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสันติวนาได้ที่

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

53/2 ซอยวัดเวฬุวนาราม18 หมู่ 5 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-928-5696
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บ้านเพชรสำราญ, หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบ้านเพชรสำราญได้ที่

125 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1774, 08-6013-9646
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: https://www.facebook.com/osuhui/