บทภาวนา

For Mother Earth

เชิญชวนใช้บทภาวนา "For Mother Earth" ในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ปี 2555 ทางองค์การสหประชาชาติรณรงค์หัวข้อ คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พิธีนพวารต่อนักบุญอัญจลา เมริชี

วันที่ 1 // วันที่ 2 // วันที่ 3 // วันที่ 4 // วันที่ 5 
วันที่ 6 // วันที่ 7 // วันที่ 8 // วันที่ 9

บทภาวนาต่อนักบุญอัญจลา

เพื่อให้ภารกิจแห่งการเสวนาซึมลึกเป็นชีวิตจิตใจ
ในงานบริการรับใช้เพื่อพระอาณาจักร

บทภาวนาสำหรับงานสมโภชอันยิ่งใหญ่ 
ฉลอง ๔๗๕ พรรษา คณะอุร์สุลิน

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเห็นอกเห็นใจมนุษยชาติ
โดยผ่านทางแม่อัญจลา พระองค์ได้ประทานมิ่งขวัญ...

Feast of Saint Ursula (21 Oct)

"There was a woman, whom we call Ursula. May she forever be the heavenly friend and model of all who bear the name Ursuline...

Vespers for the 475th Anniversary of the Foundation of the company of St.Ursula.