ข้อเขียน นักบุญอัญจลา เมริชี

ข้อเขียน นักบุญอัญจลา เมริชี 
พระวินัย - คำแนะนำ - พินัยกรรม

ต้นฉบับภาษาอิตาเลียนที่ค้นพบก่อนฉบับใด
แปลโดย คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

 

~* คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความ *~