ติดต่อเรา

บ้านศูนย์กลางคณะ


534 ถนนเพลินจิต แขวงสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-6316 , 0-2252-4928
โทรสาร 0-2253-9850
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ดู Mater Dei School - Thailand ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

เจ้าคณะแขวงคนปัจจุบัน
ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์

 

บ้านมาแตร์ โทร. 0-2254-9724 ถึง 6
บ้านวาสุเทวี โทร. 0-2674-7095
บ้านสันติวนา โทร. 0-2928-5696

 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย, เชียงใหม่


เลขที่ 166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์, โทรสาร 053-281838

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โรงเรียนวาสุเทวี

ซอยจันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-674-7095

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ

46/104 หมู่ 1 ซอยสวนอ้อย ถนนริมทางรถไฟ
สายปากน้ำเก่า พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-311-5023

 

บ้านปิยมาตย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บ้านเชียงคำ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.