สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_19.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โปรดศีลกำลังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียน

 

เครดิตวีดีโอ คุณณภพภัทร รัชชานนท์กุล

The Eucharistic Celebration on the occasion of grade 9th students of Mater Dei received the sacrament of Confirmation on Sunday September 9th, 2018 at Mater Dei School Auditorium.

 

ชมวีดิโอ คลิกชม

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women