สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_14.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

 

ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ
ซิสเตอร์มารี เลติเซีย เดโซเนียร์
พระเจ้าได้รับซิสเตอร์กลับสู่อ้อมกอดของพระองค์ในช่วงเย็นวันพฤหัสฯ ที่ 16 มกราคม 2020

Pray for the repose of the soul of
Sister Marie Leatitia Desaulniers,OSU

มิชชั่นนารีชาวต่างประเทศท่านสุดท้ายของคณะอุร์สุลิน ได้พักผ่อนอย่างสงบตลอดนิรันดรแล้ว

 

 

 

 

 

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women