สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_15.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 

- มิสซาเปิดปีการศึกษาสำหรับคณะครูมาแตร์เดอีฯ

- Mass on the occasion of the new school year for Mater Dei 

 คลิกเพื่ออ่าน Read More                        

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการคุณครูผู้นำ

- Training on "Leadership"      

 คลิกเพื่ออ่าน Read More 

 

- สัมมนาสืบทอดเจตนารมณ์ท่านนักบุญอัญจลา ครั้งที่ 11

- The 11th seminar of "Handing on the Spirit of Saint Angela".

คลิกเพื่ออ่าน Read More        

- ร่วมยินดีกับคณะภคินีเซนต์ปอลฯ

- Congratulations with the Sisters of St. Paul of Chartres 

 

คลิกเพื่ออ่าน Read More

 


Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women