สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_03.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 

 

- อุร์สุลินร่วมฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์

 - Mary of Perpetual Help Parish                                                     

คลิกเพื่ออ่าน Read More                          

 

- ร่วมยินดีกับคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย

- Congratulations with the Sisters of St. Paul of Chartres of Thailand

 คลิกเพื่ออ่าน Read More 

- สัมมนาวิถีแห่งการภาวนา

 

- Ways of Praying Workshop Seminar

 

คลิกเพื่ออ่าน Read More                       

- ฟื้นฟูจิตใจครอบครัวคาทอลิก มาแตร์ฯ

- Spiritual Renewal of Mater Dei Catholic Families

 

 

คลิกเพื่ออ่าน Read More

 


Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women