สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_05.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ฉลองวันก่อตั้งคณะ

ฉลองวันก่อตั้งคณะ

 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2017 คณะอุร์สุลินฉลองวันก่อตั้งคณะเป็นเวลา 482 ปีตั้งแต่ที่นักบุญอัญจลา เมริชีได้ตั้งคณะเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.1535 และวันที่ 28 พฤศจิกายน ทางคณะฉลอง 117 ปีของการก่อตั้งสหภาพโรมัน โดยมีอุร์สุลินที่เคยเป็นเอกเทศมารวมตัวอย่างเป็นทางการ เราจึงได้ชื่อว่า เป็นคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน


สุขสันต์วันฉลองวันตั้งคณะ และวันฉลองสหภาพโรมันแด่พี่น้องทุก ๆ คน

 

 

November 25th 2017 the Ursulines celebrated its 482 years since Saint Angela Merici founded the group on November 25th 1535 and on November 28th the Ursulines celebrated its 117 years of the foundation of Roman Union when the Ursulines who were autonomous came toget her to form a union formally, that’s why we are called the Ursulines of the Roman Union.
Happy Foundation and Roman Union Day to each sister.

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women