สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_30.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

มิสซาฉลองสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และ ฉลองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ครบรอบ 85 ปี

มิสซาฉลองสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

และ ฉลองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

ครบรอบ 85 ปี

 

 

 

  

วันที่16 สิงหาคม 2017
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดให้มีมิสซาฉลองสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และ ฉลองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ครบรอบ 85 ปี
มีบาทหลวงยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์ เป็นประธานในพิธี

 

On August 16th, 2017

Regina Coeli College, Chiangmai celebrated the Assumption of Mary and its 85th anniversary of foundation with the Eucharistic Thanksgiving Mass presided by Father Joseph Pratheep Kiratiphong

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women