สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_05.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

พัชรสมโภช และ สุวรรณสมโภช

  

รื้อฟื้้นการปฏิญาณครบรอบ 60 ปี

ซิสเตอร์มาลินี กอหะสุวรรณ

และรื้อฟื้นการปฏิญาณครบรอบ 50 ปี  

ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตรจิตสกุล

ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ

ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต

ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 

 

- อุร์สุลินร่วมฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์

 - Mary of Perpetual Help Parish                                                     

คลิกเพื่ออ่าน Read More                          

 

- ร่วมยินดีกับคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย

- Congratulations with the Sisters of St. Paul of Chartres of Thailand

 คลิกเพื่ออ่าน Read More 

- สัมมนาวิถีแห่งการภาวนา

 

- Ways of Praying Workshop Seminar

 

คลิกเพื่ออ่าน Read More                       

- ฟื้นฟูจิตใจครอบครัวคาทอลิก มาแตร์ฯ

- Spiritual Renewal of Mater Dei Catholic Families

 

 

คลิกเพื่ออ่าน Read More

 


Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women