สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_08.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 วจนพิธีกรรมแต่งตั้งอธิการบ้าน

 

คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย จัดวจนพิธีกรรมแต่งตั้งอธิการบ้านต่างๆ ของคณะ 3 บ้าน ได้แก่

 

1) บ้านมาแตร์เดอีฯ จังหวัดกรุงเทพฯ จัดวจนพิธีกรรมแต่งตั้งอธิการ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2020 โดย ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย เป็นอธิการบ้านมาแตร์เดอีวาระที่สอง สมาชิกบ้าน ได้แก่ ซิสเตอร์จุรี กีระกิตติวาทย์ ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา ซิสเตอร์สุจิตรา สุวาวัลย์ และซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล

 

2) บ้านเรยีนาเชลี จังหวัดเชียงใหม่ จัดวจนพิธีกรรมแต่งตั้งอธิการ เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 โดยซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย อธิการิณีเจ้าคณะ แต่งตั้งซิสเตอร์มลิวัลย์ จำรัสธรางกูลเป็นอธิการบ้านเรยีนาเชลีอย่างเป็นทางการ และในโอกาสนี้ได้ขอบคุณซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี อธิการบ้านเรยีนาเชลีที่ครบวาระ สมาชิกบ้านเรยีนาเชลี ได้แก่ ซิสเตอร์พรประภา เที่ยงงามดี ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา ซิสเตอร์มาลินี กอหะสุวรรณ ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต ซิสเตอร์ประไพ กิจทวี ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์ ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตรจิตสกุล ซิสเตอร์อรศรี มนตรี ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์ ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล และซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ทั้งนี้บ้านเรยีนาเชลีมีบ้านพ่วง 3 บ้าน คือ บ้านเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ และซิสเตอร์สุพรรษา ทามาตร บ้านปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา มีสมาชิก คือ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ซิสเตอร์เพ็ญประภา วงศ์สาย และซิสเตอร์แพรดี มณีรัตนวงศ์สิริ บ้านพ่วงที่สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีซิสเตอร์นงนุช เรือนคำ และงานแพร่ธรรมที่เทอดไทย จังหวัดเชียงราย มีซิสเตอร์พวงผกา ประภาสสันต์

 

3) บ้านวาสุเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ จัดวจนพิธีกรรมแต่งตั้งอธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020 โดยซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย อธิการิณีเจ้าคณะ แต่งตั้งซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร เป็นอธิการบ้านวาสุเทวีอย่างเป็นทางการ และในโอกาสนี้ได้ขอบคุณซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล อธิการบ้านวาสุเทวีที่ครบวาระ สมาชิกบ้านวาสุเทวี ได้แก่ ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ เซเวียร์ ซิสเตอร์ นฤมล เจริญกุล และซิสเตอร์ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์ ในวันนี้คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ ได้มาถวายบูชามิสซาประจำวันเสาร์ให้และอยู่ร่วมยินดีในการแต่งตั้งอธิการบ้านวาสุเทวีด้วย

 

ขอคำภาวนาสำหรับอธิการบ้านและสมาชิกอุร์สุลินทุกคนสำหรับชีวิตภาวนา ชีวิตกลุ่ม และชีวิตแพร่ธรรมตามจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี เพื่อพระสิริโรจนาแด่พระเจ้าพระองค์เดียว

 

Ritual of installation of new local prioresses

 

The Ursulines of the Roman Union, Thailand, held rituals of installation for new local prioresses of three communities including;

 

1) Mater Dei Community, Bangkok. The ritual of installation of new local prioress was held on Tuesday May 26th, 2020. Sister Thipkanok Prasopchokchai is a local prioress of Mater Dei Community for second mandate. The members of Mater Dei Community are Sister Churi Kirakittivad, Sister Ruangkanjana Chinnapha, Sister Suchitra Suwawun and Sister Ladaporn Pichitpasutadol

 

2) Regina Coeli Community, Chiang Mai. The ritual of installation of new local prioress was held on Wednesday June 17th, 2020. Sister Thipkanok Prasopchokchai, the Provincial, formally installed Sister Maliwan Chamrastarangkoon to be local prioress of Regina Coeli community. On this occasion, Sister Thipkanok and members of Regina Coeli community thank Sister Somchitr Krongboonsri, former local prioress of Regina Coeli community, who finished her term. The members of Regina Coeli Community are Sister Pornprapha Tiengnamdee, Sister Wimol Suthapreeda, Sister malinee Kohasuwan, Sister Phuangpet Huatsiri, Sister Wantana Satissarat, Sister Praphai Kittavee, Sister Ratchanee Disudchit, Sister Kanya Kuwinphan, Sister Bunsom Narumitchitskul, Sister Orasri Montri, Sister Pilaiwan Kitsawat, Sister Prapatsorn Srivorakul and Sister Suwanna Chaipornkaew . Regina Coeli Community also have three branch houses which are Chiangkham branch house, Payao Province which members are Sister Chintana Chatrasubhang, Sister Sirilak Suwapap, Sister Supansa Tamart; Piyamart branch house, Payao Province which members are Sister Somchitr Krongboonsri, Sister Penprapha Wongsai and Sister Praedee Maneeratanavongsiri; Sop-moie, Mae Hong Sorn branch house which member is Sister Nongnut Rueankham; and Toedthai, Chiang Rai mission: Sister Puangpaka Prapassan.

 

3) Vasudevi Community Bangkok. The ritual of installation of new local prioress was held on Saturday July 11th, 2020. Sister Thipkanok Prasopchokchai, the Provincial, formally installed Sister Jantana Wongsankakorn to be local prioress of Vasudevi community. On this occasion, Sister Thipkanok and members of Vasudevi community thank Sister Ladaporn Pichitpasutadol, former local prioress of Vasudevi community who finished her term. The members of Vasudevi Community are Sister Pensri Horae, Sister Siphim Xavier, Sister Narumon Charoenkul and Sister Thaweelux Wannasrirat. On this day Father Wirach Amonpattana, C.Ss.R., parish priest of Holy Redeemer Church presided at Saturday Mass and witnessed joyfully in the ritual of installation of local prioress of Vasudevi community..

 

Please pray for the local prioresses and all the Ursuline sisters in their prayer life, community life and apostolic life according to the spirit of Saint Angela Merici for SOLI DEO GLORIA.
 

 

 

ข่าวสารอื่น ๆ ติดตามได้ที่ FaceBookUrsulines Thailand

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women