สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_18.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

ร้อยดวงใจไปด้วยกัน APUC 2020

 

Read More

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า

Feast Day of Saint Angela Church, Zonta. 

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณ

ซิสเตอร์มารี เลติเซีย เดโซเนียร์ 

 Eucharistic celebration of

sister Marie Laetitia Desaulniers, osu,

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

ข่าวสารอื่น ๆ ติดตามได้ที่ FaceBookUrsulines Thailand

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women