สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_25.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ค่ายวิถีอัญจลาครั้งที่ 3 / 2017

ค่ายวิถีอัญจลาครั้งที่ 3 / 2017

 

 

คณะอุร์สุลิน ประเทศไทย  ณ บ้านเพชรสำราญ หัวหิน เพื่อเรียนรู้จิตตารมณ์นักบุญอัญจลา การใช้ชีวิตร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีนักเรียนมัธยม 3 จากโรงเรียนอุร์สุลินที่เข้าร่วม คือ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพ โรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ และ บ้านอัญจลา เชียงคำ พะเยา 

 

ขอขอบคุณ คุณครูจากโรงเรียนมาแตร์เดอี โรงเรียนวาสุเทวี โรงเรียนเรยีนาเชลี ที่มาช่วยนำกิจกรรมเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้

Camp of Angela’s Way 2017
The Ursulines of Thailand arranged the third time Camp of Angela’s Way 2017 at Baan Petsamrun, Hua Hin in order to learn more about Angela’s spirituality through living together, building relationship by various activities. The students of grade 9 from the Ursuline schools who participated were Mater Dei, Vasudevi schools from Bangkok, Regina Coeli College from Chiangmai and Baan Angela, Chiangkham from Payao.

 Thanks to the teachers from Mater Dei, Vasudevi, Regina Coeli schools who helped to lead the camp activities during this time. 

 

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women