สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_05.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า

 Feast Day of Saint Angela Church, Zonta

อ่านรายละเอียด/ Read More

ขอแสดงความยินดี

Congratulations!

อ่านรายละเอียด/ Read More

เยี่ยมโรงเรียนน้อง

Visiting the sister schools

อ่านรายละเอียด/ Read More

ฉลองวัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร์ จังหวัดเชียงราย

 The feast of Saint Camillo Church, Chiangrai.

อ่านรายละเอียด/ Read More

งานชุมนุมวันนักบวชสากล สังฆมณฑลเชียงใหม่

Gathering on World Day of Consecrated Life, Chiangmai Diocese

อ่านรายละเอียด/ Read More

งานชุมนุมวันนักบวชสากล

Consecrated Life Day

 อ่านรายละเอียด/ Read More

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women