สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_27.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

 

ประมวลภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

 

 Pope Visit Thailand 

ชมย้อนหลังได้ที่  https://www.youtube.com/channel/UCmI8kdfx9_jqNxfwLeCTG8g/featured

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

อุร์สุลินไทยร่วมต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิส

The Thai Ursulines welcomed Pope Francis

 

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

ชุมนุมศิษย์เก่าวาสุเทวีฯ

Vasu Together Midday Cowgirl Fair 2019

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

 

 

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women