สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_25.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชครบ 50 ปี

ของ ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์

ซิสเตอร์อรศรี มนตรี และซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี

 

ภาพเพิ่มเติม 

ชม video ได้ที่นี่

 

ข่าวสารอื่น ๆ ติดตามได้ที่ FaceBookUrsulines Thailand

 

 

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women