สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_06.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

วีดีโอการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

The First Holy Communion Mass

 

ชมวิดีโอ/VDO 

วิดีโอรับศีลกำลัง

Confirmation Mass of Mater Dei students

 

 

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทครั้งแรก

First sacrament of Reconciliation and First Holy Communion

  

อ่านรายละเอียด/ Read More

ชุมนุมศิษย์เก่ากุหลาบวัฒนา

Kularb Wattana school alumnae meeting

อ่านรายละเอียด/ Read More

มิสซาโปรดศีลกำลัง

Confirmation Mass 

อ่านรายละเอียด/ Read More

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women