สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_04.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

พัชรสมโภช และ สุวรรณสมโภช

  

รื้อฟื้้นการปฏิญาณครบรอบ 60 ปี

ซิสเตอร์มาลินี กอหะสุวรรณ

และรื้อฟื้นการปฏิญาณครบรอบ 50 ปี  

ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตรจิตสกุล

ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ

ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต

ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 

- มิสซาเพื่อดวงวิญญาณน้องชายซิสเตอร์วันทนา

- Mass for the repose of the soul of sister Wantana’s brother                                                                   

 คลิกเพื่ออ่าน Read More                    

-ร่วมพิธีมิสซาและพิธีภาวนาไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของยอแซฟ แกฮั้ว แซ่อึ้ง ซึ่งเป็นบิดาของซิสเตอร์ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์, OSU. 

- The repose of the soul of Joseph Kaehua Sae-Ung the father of sister Thaweelux Wannasrirat, osu

 คลิกเพื่ออ่าน Read More 

- ฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน

- Celebrated the patronage Saints of four colors Houses

 

คลิกเพื่ออ่าน Read More        

- ร่วมภาวนาไว้อาลัย

- Prayer for the repose of the soul 

 

คลิกเพื่ออ่าน Read More

 


Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women