สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_23.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

พัชรสมโภช และ สุวรรณสมโภช

  

รื้อฟื้้นการปฏิญาณครบรอบ 60 ปี

ซิสเตอร์มาลินี กอหะสุวรรณ

และรื้อฟื้นการปฏิญาณครบรอบ 50 ปี  

ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตรจิตสกุล

ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ

ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต

ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 

- มิสซาเปิดปีการศึกษาสำหรับคณะครูมาแตร์เดอีฯ

- Mass on the occasion of the new school year for Mater Dei 

 คลิกเพื่ออ่าน Read More                        

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการคุณครูผู้นำ

- Training on "Leadership"      

 คลิกเพื่ออ่าน Read More 

 

- สัมมนาสืบทอดเจตนารมณ์ท่านนักบุญอัญจลา ครั้งที่ 11

- The 11th seminar of "Handing on the Spirit of Saint Angela".

คลิกเพื่ออ่าน Read More        

- ร่วมยินดีกับคณะภคินีเซนต์ปอลฯ

- Congratulations with the Sisters of St. Paul of Chartres 

 

คลิกเพื่ออ่าน Read More

 


Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women