สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_16.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

กระแสเรียกจากพระเจ้า

โอกาสฉลองนักบุญอุร์สุลา เชิญชมวีดีโอกระแสเรียกจากพระเจ้า

กระแสเรียกจากพระเจ้า


God"s Call to religious life

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

สมัชชาคณะอุร์สุลิน 2018

the Ursuline Sisters of Thailand held a Provincial Chapter

อ่านรายละเอียด/Read More

อนุบาล 3 เยี่ยมเพื่อนรักบ้านซิสเตอร์เรยีนา เชียงใหม่

Regina Coeli College Kindergarten students 3, visited our Convent

 อ่านรายละเอียด/Read More

งานนิทรรศการประจำปี 2018

The Foundation Day of the Company of St.Ursula

อ่านรายละเอียด/Read More

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women