สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_20.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

พิธีมิสซาโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑

เครดิตวีดีโอ คุณณภพภัทร รัชชานนท์กุล

The Eucharistic Celebration on the occasion of Mater Dei second grade children who received their First Holy Communion on Sunday September 2nd, 2018

ชมวีดิโอ คลิกชม https://www.facebook.com/ursulinesth/videos/308936619904584/?t=0

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 

 

- สุขสันต์วันฉลองวาสุเทวี

- Happy Feast Day of Vasudevi                 

   

คลิกเพื่ออ่าน Read More  

- สัมมนาประจำปีครั้งที่ ๔๘ ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

- The 48th Annual Seminar of the Catholic Education Council of Thailand

คลิกเพื่ออ่าน Read More 

-    - ต้อนรับนักเรียนและครูอุร์สุลินจากอินโดนีเซีย

- Welcoming the Indonesian Ursuline teachers and students

คลิกเพื่ออ่าน Read More

                                                   

    - มิสซาผู้ปกครองคาทอลิก

-  Mass for Catholic Parents

คลิกเพื่ออ่าน Read More

 


-

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women