สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_04.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชครบ

50 ปี ของ ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์

ซิสเตอร์อรศรี มนตรี และซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี

 

ภาพเพิ่มเติม 

ชม video ได้ที่นี่

 

 

จดหมายข่าว AQUA ฉบับเดือนธันวาคม 2563/2020
โดยคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย

 

 AQUA December 2020 by Ursulines Thailand
คลิกเพื่ออ่าน : AQUA December 2020

 

ข่าวสารอื่น ๆ ติดตามได้ที่ FaceBookUrsulines Thailand

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women