สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_29.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

 

สุวรรณสมโภชและหิรัญสมโภชซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน

 Celebrating Golden and Silver Jubilee in Religious Life of the Ursuline Sisters 

      

ติดตามรายละเอีด/Read More

วิดีโอสรุปงานสุวรรณสมโภชและหิรัญสมโภชซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน

 

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

ขอแสดงความยินดีกับซิสเตอร์สุพรรษา ทามาตร

Congratulations to sister Supunsa Tamatr 

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง ๓๕๐ ปีมิสซังสยาม

Celebrating the Inauguration of

the 350th Anniversary of the Apostolic Vicariate of Siam Mission

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

ชาวมาแตร์ฯ ภาวนาถวายพระพรชัยมงคล

Mater Dei prayed for the King

อ่านรายละเอียด/ Read More

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women